ТЕРАВАДА БУДИЗЪМ

на български


Вашият коментар

Не вярвайте на нищо, просто защото сте го чули. Не вярвайте на нищо, просто защото се мълви и говори от мнозина. Не вярвайте на нищо, просто защото сте го намерили записано във вашите религиозни книги. Не вярвайте на нищо, заради авторитета на учители и по-възрастни. Не вярвайте на традиции, защото са били поддържани в продължение на много поколения. Но след наблюдение и анализ, когато откриете, че нещо е в съзвучие със здравия разум и допринася за доброто и благото на вас и на другите, тогава го приемете и живейте според него.

Ангутара Никая 3.65

Реклами


Вашият коментар

Какво ново

На тази страница можете да откриете:

Ученията на Буда такива, каквито са.

Какво е Теравада будизъм?

Маджима Никая – сборник със средните по дължина беседи на Буда.

Книга втора, трета и четвърта на Самютта Никая „Книга за причинността“, „Книга за групите“ и „Книга за шестте сетивни бази“.